2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  SISTEMES ROBOTITZATS
   Continguts
Tema Subtema
1. Introducció 1.1 Antecedents
1.2 Aplicacions
1.3 Especificacions comercials d'un robot industrial
1.4 Adaptació a l'entorn
2. Morfologia d'un robot industrial 2.1 Estructura mecànica
2.2 Actuadors
2.3 Transmissions
2.4 Sensors interns
2.4 Elements terminals
3. Cinemàtica 3.1 Eines matemàtiques de localització espaial
3.2 Cinemàtica directa
3.3 Cinemàtica inversa
4. Dinàmica d'un robot industrial 4.1 Mètode de Newton-Euler
4.2 Mètode de Lagrange
5. Control dinàmic d'un robot industrial
6. Generació de trajectòries
7. Programació de robots industrials