2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  SISTEMES ROBOTITZATS
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
RI6
2 2 4
Sessió Magistral
RI6
EI9
24 46 70
Resolució de problemes, exercicis
RI6
B3
14 21 35
Pràctiques a laboratoris
RI6
EI9
14 21 35
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves mixtes
RI6
EI9
B3
5 0 5
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat