2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  TEORIA DE CIRCUITS I
   Continguts
Tema Subtema
I. Fonaments i Anàlisi Elemental de Circuits Resistius - Fonaments i elements bàsics del model en xarxa.
- Equivalencia de bipols: associació, Thevenin-Norton, etc.
- Anàlisi elemental de circuits resistius.
II. Anàlisi Sistemàtica de Circuits - Fonaments dels mètodes sistemàtics, nombre d'equacions independents.
- Mètode de les tensions de node.
- Mètode dels corrents de malla.
- Circuits amb amplificadors operacionals.
III. Circuits en Règim Permanent Sinusoïdal - Circuit transformat fasorial. Diagrames vectorials.
- Potència en RPS. Màxima transferència de potència.
- Circuits amb inductors acoblats magnèticament.