2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  TEORIA DE CIRCUITS I
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
3 3 6
Sessió Magistral
A2
RI4
B2
27 27 54
Resolució de problemes, exercicis
A2
RI4
B2
14 36 50
Pràctiques a laboratoris
A2
RI4
B2
C4
12 24 36
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves mixtes
A2
RI4
B2
3 0 3
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat