2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  TEORIA DE CIRCUITS I
   Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
TEORIA DE CIRCUITS II/17204106

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS/17204009

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ANÀLISI MATEMÀTICA I/17204005
FÍSICA I/17204003
ANÀLISI MATEMÀTICA II/17204006
FÍSICA II/17204004
ÀLGEBRA LINEAL/17204007