2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  MICROCONTROLADORS
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 EI3 Coneix els blocs funcionals d'un microcontrolador
Desenvolupa habilitats bàsiques de programació en assemblador
Programa convertidors i temporitzadors
 EI6 Tria el microcontrolador adequat per a una aplicació específica
Programa microcontroladors de baix cost
Programa comunicacions punt a punt
Utilitza estratègies de validació de sistemes digitals
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa