2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  MICROCONTROLADORS
   Continguts
Tema Subtema
Introducció Importància, aplicacions i mercat dels microcontroladors.
Estructura bàsica.
Microcontrolador vs. microprocessador.
Arquitectura Von Neumann vs. Harvard.
CISC vs. RISC.
Característiques i fonts d'informació.
Memòria Memòria de programa i memòria de dades.
Característiques de les memòries.
Tipus de memòria.

Unitat Central de Procés Mapa de memòria.
Cicle d'instrucció.
Registres.
Modes d'adreçament.
Conjunt d'instruccions.
Processament d'excepcions.
Programació Programació en assemblador.
Estructures de dades.
Gestió de la pila.
Subrutines. Pas de paràmetres.
Servei a les interrupcions.
Validació de software encastat.
Periférics Entrada/sortida.
Coversors: DAC, ADC, PWM.
Temporitzadors, watchdogs.
Interrupcions.
Circuits d'alimentació, reset i oscil·lació.
Comunicacions.
Comunicacions Característiques.
Serie vs. Paral·lel
Asíncrona vs. síncrona.
Detecció i correcció d'errors.
Standards i protocols: RS232, I2C, SPI, USB i d'altres.