2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  MICROCONTROLADORS
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
EI3
2 0 2
Sessió Magistral
EI3
25 15 40
Resolució de problemes, exercicis
EI3
C4
1 15 16
Projectes
EI6
C4
28 42 70
Atenció personalitzada
EI3
EI6
0.5 0 0.5
 
Proves mixtes
EI3
1 5 6
Proves objectives de tipus test
EI3
0.5 2.5 3
Proves de desenvolupament
EI3
EI6
C4
1.5 7.5 9
Proves pràctiques
EI6
0.5 3 3.5
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat