2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  MICROCONTROLADORS
   Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
INFORMÀTICA INDUSTRIAL II/17204120
APLICACIONS AMB MICROCONTROLADORS/17204205


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
FONAMENTS DE COMPUTADORS/17204002
FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ/17204001
INFORMÀTICA INDUSTRIAL I/17204119
ELECTRÒNICA DIGITAL/17204108