2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  INSTRUMENTACIÓ
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Capacitat per a la redacció, signatura i desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial, especialitat en electrónica Industrial, que tinguin per objecte la construcció, reforma, reparació, conservació, demolició, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació de: estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal.lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 A2 Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plans de labors i altres treballs anàlegs.
 EI5 Coneixement aplicat d'instrumentació electrònica.
 EI6 Capacitat per dissenyar sistemes electrònics analògics, digitals i de potència.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4 Capacitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.
 CT5 Comunicar informació de manera clara i precisa a audiències diverses.
Tipus C Codi Competències Nuclears