2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  INSTRUMENTACIÓ
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable
 A2 Analitza un sistema de mesura per les magnituds més comuns presents en la indústria
Coneix les alternatives existents al mercat per a la mesura d'una variable
Coneix els fonaments i els tipus d'error presents en la mesura
Coneix els fonaments de la metrologia
 EI5 Coneix el concepte de soroll i els seus diferents tipus
Analitza l'efecte del soroll en circuits electrònics
 EI6 Coneix alternatives per dissenyar equips de mesura
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Coneix alternatives per dissenyar equips de mesura
Coneix els fonaments de la metrologia
 CT5 Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals i ortogràfics, amb una presentació formal acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques
Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d’extensió adequada
Elabora un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge