2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  INSTRUMENTACIÓ
   Continguts
Tema Subtema
Introducció a la mesura Conceptes i definicions generals de metrologia.
Cadena de mesura
Teoria d'errors Classificació.
Tractament.
Interferències
Característiques estàtiques i dinàmiques
Sensors i transductors Sensors resistius, capacitius i inductius.
Sensors Industrials, exemples
Connexió dels transductors: mètodes d'aplicació Ponts de contínua i alterna.
Mesura a dos, tres i quatre fils.
Mesura de temperatura, desplaçament, pressió, acceleració, cabal, pH, etc.
Compensació de magnituds físiques d'influència no desitjada.
Sistemes de mesura Cadena de mesura i els seus elements.
Adquisició de dades: multiplexors, circuits S/H, convertidors A/D i D/A
Tècniques de reducció de soroll i interferències Interferencies electromagnètiques.
Interferencies en mode comú.
Llaços de masses.
Soroll en circuits electrònics
Inducció elèctrica i magnètica.
Protecció contra interferències:Amplificador d'instrumentació, cables trenats, apantallats i cable coaxial.
Aïllament galvànic.
Filtres