2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  INSTRUMENTACIÓ
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A2
EI5
EI6
B4
24 28 52
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A2
EI5
EI6
B4
14 16 30
Pràctiques a laboratoris
A1
A2
EI5
EI6
B4
CT5
14 31 45
Estudis previs
A1
A2
EI5
EI6
B4
CT5
1 10 11
Resolució de problemes, exercicis
A1
A2
EI5
EI6
B4
CT5
1 5 6
Atenció personalitzada
A2
EI6
1 0 1
 
Proves de desenvolupament
A1
A2
EI5
EI6
B4
CT5
4 0 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat