2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Electronic and Automation Engineering (2010)
 Subjects
  INSTRUMENTATION
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Es farà una introducció al funcionament de l'assignatura
Lecture Es desenvoluparan els conceptes teòrics de l'assignatura
Problem solving, classroom exercises Es solucionaran a l'aula problemes de l'assignatura per part del professor o treballant en grups
Laboratory practicals Cada dos setmanes s'ha de solucionar un muntatge pràctic al laboratori
Previous studies L'alumne ha de portar l'estudi previ de cada pràctica fet abans de venir al laboratori
Problem solving, exercises L'alumne resoldrà fora de l'aula problemes que el professor demanarà i corregirà.
Personal tuition Dubtes resolts de manera personal en l'horari de consultes del professor