2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  INSTRUMENTACIÓ
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a laboratoris
A1
A2
EI5
EI6
B4
C4
S'avaluarà la realització de les pràctiques de laboratori 20
Estudis previs
A1
A2
EI5
EI6
B4
C4
Es presentaran i avaluaran els estudis previs de les pràctiques 10
Resolució de problemes, exercicis
A1
A2
EI5
EI6
B4
C4
Es corregiran problemes fets per l'alumne fora de l'aula individualment o en grup 10
Proves de desenvolupament
A1
A2
EI5
EI6
B4
C4
Es faran dues proves escrites al llarg del curs 60
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Es podrà recuperar en un examen final la part de proves de test i de desenvolupament. Els treballs, estudis previs i pràctiques realitzats durant el curs, comptaran el mateix que a la primera avaluació.