2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Electronic and Automation Engineering (2010)
 Subjects
  INSTRUMENTATION
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Laboratory practicals
A1
A2
EI5
EI6
B4
C4
S'avaluarà la realització de les pràctiques de laboratori 20
Previous studies
A1
A2
EI5
EI6
B4
C4
Es presentaran i avaluaran els estudis previs de les pràctiques 10
Problem solving, exercises
A1
A2
EI5
EI6
B4
C4
Es corregiran problemes fets per l'alumne fora de l'aula individualment o en grup 10
Extended-answer tests
A1
A2
EI5
EI6
B4
C4
Es faran dues proves escrites al llarg del curs 60
Others  
 
Other comments and second call

Es podrà recuperar en un examen final la part de proves de test i de desenvolupament. Els treballs, estudis previs i pràctiques realitzats durant el curs, comptaran el mateix que a la primera avaluació.