2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  INSTRUMENTACIÓ
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a laboratoris
A1
A2
EI5
EI6
B4
CT5
S'avaluarà la realització de les pràctiques de laboratori 20
Estudis previs
A1
A2
EI5
EI6
B4
CT5
Es presentaran i avaluaran els estudis previs de les pràctiques 10
Resolució de problemes, exercicis
A1
A2
EI5
EI6
B4
CT5
Es corregiran problemes fets per l'alumne fora de l'aula individualment o en grup 10
Proves de desenvolupament
A1
A2
EI5
EI6
B4
CT5
Es faran dues proves escrites al llarg del curs 60
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Es podrà recuperar en un examen final la part de proves de test i de desenvolupament. Els treballs, estudis previs i pràctiques realitzats durant el curs, comptaran el mateix que a la primera avaluació.

Es necessari obtenir un mínim de 3 punts en cada una de les notes que intervenen en l'avaluació final

No es pot utilitzar cap tipus d'aparell amb comunicació de qualsevol tipus durant la realització de les proves avaluables.