2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  FONAMENTS DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de funcionament dels transformadors.
Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de funcionament de la màquina d’inducció.
 A4 Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de funcionament dels transformadors.
Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de funcionament de la màquina d’inducció.
Coneix la constitució i principi de funcionament d’altres màquines elèctriques: síncrona, corrent continu i reluctància
 RI4 Coneix els principis fonamentals de les màquines elèctriques: generació del camp magnètic, força electromotriu, pèrdues, tipus de servei, valors nominals, placa de característiques.
Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de funcionament dels transformadors.
Coneix la constitució, principi de funcionament, model matemàtic i característiques de funcionament de la màquina d’inducció.
Coneix la constitució i principi de funcionament d’altres màquines elèctriques: síncrona, corrent continu i reluctància
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa