2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
RI9
RI11
B6
B7
30 30 60
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
RI9
RI11
B1
B6
B7
C4
15 15 30
Atenció personalitzada
1 1 2
 
Proves mixtes
RI9
RI11
B1
B6
B7
C4
12 44 56
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat