2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Electronic and Automation Engineering (2010)
 Subjects
  INDUSTRIAL ORGANISATION
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Introducciò a l`assignatura, explicant els objectius, el temari, la planificació, el funcionament de les pràctiques i dels grups, aixi com lávaluació i la bibliografia
Lecture El profesor exposa el temari de l`assignatura. L´alumne intervé plantejant qüestions al professor
Problem solving, classroom exercises
Personal tuition Els professors de l´assignatura tenen fixat un horari d´atenció als alumnes. Es recomana demanar cita prèvia mitjancant correu electrònic