2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves mixtes
RI9
RI11
B1
B6
B7
C4
Avaluació de practiques
Resolució de problemes o exercicis
Presentacions publiques de treballs
Assistènbcia a seminaris i posterior informe
30%
30%
30%
10%
Altres  

RI9 RI111 B6 B7 C4

Segona Convocatorie:
Resolució de problemes o exercicis
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Totes las àrees han de ser cumplimentades para ser avaluant correctament

L'alumne que no superi la primera convocatòriapodrà recuperar a la segona convocatoria que consistirà en la resoluciò deproblemes i exercicis