2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  CONTROL AUTOMÀTIC
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 1.5 2.5
Pràctiques a laboratoris
A2
EI7
EI8
14 21 35
Sessió Magistral
A2
EI7
EI8
27 40.5 67.5
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A2
EI7
EI8
B3
14 21 35
Atenció personalitzada
0.4 0.6 1
 
Proves de desenvolupament
A2
EI7
EI8
3 4.5 7.5
Proves pràctiques
A2
EI7
EI8
0.6 0.9 1.5
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat