2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  CONTROL AUTOMÀTIC
   Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ESTADÍSTICA I MÈTODES TRANSFORMATS/17204009
TEORIA DE CIRCUITS II/17204106
ELECTRÒNICA ANALÒGICA/17204109
 
Altres comentaris
L'assignatura conté conceptes i utilitza tècniques de càlcul exposades en assignatures prèvies: -Càlcul de transformades directa-inversa de Laplace -Anàlisi de l'estabilitat amb el criteri de Routh-Hürwitz -Traçat del lloc geomètric de les arrels -Traçat de la resposta freqüencial: Bode