2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  MODELITZACIÓ DE SISTEMES I CONTROL DE PROCESSOS
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Conferència de 2 hores, amb exemples explicant els motius, la utilitat de l'assignatura, així com exposant els objetius de la mateixa.
Sessió Magistral Classes de pisarra amb complements de transparències i material informàtic.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució de problemes on l'alumne pren part activa explicant les solucions considerades.
Pràctiques a laboratoris Pràctiques usuals en enginyeria.
Atenció personalitzada Hores de consulta per atendre les necesitats individuals dels alumnes.