2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Electronic and Automation Engineering (2010)
 Subjects
  SYSTEMS MODELLING AND PROCESS CONTROL
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Conferència de 2 hores, amb exemples explicant els motius, la utilitat de l'assignatura, així com exposant els objetius de la mateixa.
Lecture Classes de pisarra amb complements de transparències i material informàtic.
Problem solving, classroom exercises Resolució de problemes on l'alumne pren part activa explicant les solucions considerades.
Laboratory practicals Pràctiques usuals en enginyeria.
Personal tuition Hores de consulta per atendre les necesitats individuals dels alumnes.