2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Electronic and Automation Engineering (2010)
 Subjects
  FINAL PROJECT
IDENTIFYING DATA 2015_16
Subject (*) FINAL PROJECT Code 17204126
Study programme
Bachelor's Degree in Electronic and Automation Engineering (2010)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
3 Compulsory Fourth 2Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinator
DEL CASTILLO PÉREZ, ESTEBAN
E-mail joseramon.lopez@urv.cat
albert.oller@urv.cat
enric.vidal@urv.cat
esteban.delcastillo@urv.cat
Lecturers
LÓPEZ LÓPEZ, JOSÉ RAMÓN
OLLER PUJOL, ALBERT
VIDAL IDIARTE, ENRIC
DEL CASTILLO PÉREZ, ESTEBAN
Web http://moodle.urv.cat
General description Desenvolupar un treball basat en un equip electrònic real o simulat de característiques industrials ja existent, o per desenvolupar segons especificacions. L'equip electrònic haurà de permetre que la feina desenvolupada integri diverses matèries incloses en el pla d'estudis de la titulació. El treball podrà constar de diverses fases de realització: anàlisi, mesures, assaigs, desenvolupament de millores, implementació pràctica parcial o total, etc. Sigui quin sigui el tipus de treball, sempre constarà d'un informe final, serà realitzat per un grup d'estudiants (3 o 4) i serà presentat en públic. Cada membre del grup de treball s'haurà de responsabilitzar d'una part del projecte.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.