2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  APLICACIONS AMB MICROCONTROLADORS
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 EI3 Troba els components adients en base a les seves especificacions
 EI6 Dissenya una placa de prototipus amb microcontrolador
Implementa el firmware per el microcontrolador
Detecta errors i depura l’aplicació
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç