2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  APLICACIONS AMB MICROCONTROLADORS
   Fonts d'informació
Bàsica E. Cantó, Transparencias de clase, ,
J.M. Angulo, et al., dsPIC. Diseño práctico de aplicaciones, Mc GrawHill, 2006
Microchip, PIC manual de referencia, ,

Complementària