2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Sap resoldre problemes amb iniciativa, imaginació i responsabilitat ètica
Coneix la evolució de la enginyeria al llarg de la història
 B5 Sap transmetre idees, solucions i defensar-les en un equip d’enginyeria multicultural
Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades i plenes de sentit comú
Sap posicionar-se i traçar un pla professional sobre el qual desenvolupar la seva carrera, tenint clar quin es el seu rol a la societat
 B6 Entén la relació entre els beneficis i els recursos necessaris per prendre decisions equilibrades i plenes de sentit comú
 B8 Té capacitat per treballar en un grup multidisciplinari i multicultural
Entén la funció i la expectativa que te la societat de un enginyer i la expectativa que ha de tenir un enginyer de la societat
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
 C2 Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
 C5 Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
 C6 Identifica necessitats de formació
Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i motivacions acadèmico-professionals
Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral