2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 2 3
Sessió Magistral
B3
B5
B6
C1
C5
33 81 114
Presentacions / exposicions
B5
B8
C1
C2
C3
5 10 15
Atenció personalitzada
C6
2 2 4
 
Proves objectives de tipus test
B3
B6
B8
C1
C3
3 6 9
Proves de desenvolupament
B3
B5
B8
C1
C5
C6
1 4 5
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat