2015_16
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
A A 
castellano 
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (2010)
 Asignaturas
  HISTORIA DE LA INGENIERÍA
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias S'introduirà la assignatura, el seu desenvolupament i la forma de avaluar.
Sesión magistral Consistirà en sessions de 50 minuts de classe en les que el professor exposarà la història, conseqüencies o deduccions de determinats fets relacionats amb la enginyeria. Lluny de ser classes merament expositòries, es pretén generar amb el material un debat obert i animat sobre cada tema.
Presentaciones/exposiciones Els alumnes, en grups de dos o tres persones hauran de presentar la biografia de algun enginyer, el seu treball i les repercusions històriques que ha tingut.
Atención personalizada Els alumnes, una vegada assignats a un determinat grup de treball, poden preguntar al professor qualsevol cosa sobre el exercici assignat.