2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Electronic and Automation Engineering (2010)
 Subjects
  ENGINEERING HISTORY
   Personalized attention
Description
La atenció personalitzada també serà en anglès. Nomes es parlarà en català/castellà per traduir paraules puntuals. L'alumne es podrà dirigir al professor per tal de aclarir qualsevol dubte de la matèria donada a classe o sobre algun dels exercicis assignats.