2012_13
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Degree of Electronic and Automation Engineering (2010)
 Subjects
  ENGINEERING HISTORY
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Presentations / expositions
B5
B8
C1
C2
C3
Els alumnes, en grups de dos o tres persones hauran de presentar la biografia de algun enginyer, el seu treball i les repercusions històriques que ha tingut. Contarà tan el treball com la presentació oral. 20
Objective multiple-choice tests
B3
B6
B8
C1
C3
Preguntes curtes sobre fets històrics, personatges o fites que hagin estat de vital importància en el mon de la enginyeria. 60
Extended-answer tests
B3
B5
B8
C1
C5
C6
Resolució de un cas pràctic a partir dels coneixements adquirits durant el curs. 20
Others  
 
Other comments and second call

La segona convocatòria serà la barreja de un examen de proves tipus test i de desenvolupament