2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
B5
B8
C1
C2
C3
Els alumnes, en grups de dos o tres persones hauran de presentar la biografia de algun enginyer, el seu treball i les repercusions històriques que ha tingut. Contarà tan el treball com la presentació oral. 20
Proves objectives de tipus test
B3
B6
B8
C1
C3
Preguntes curtes sobre fets històrics, personatges o fites que hagin estat de vital importància en el mon de la enginyeria. 60
Proves de desenvolupament
B3
B5
B8
C1
C5
C6
Resolució de un cas pràctic a partir dels coneixements adquirits durant el curs. 20
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria serà la barreja de un examen de proves tipus test i de desenvolupament