2012_13
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Degree of Electronic and Automation Engineering (2010)
 Subjects
  ENGINEERING HISTORY
   Recommendations

Subjects that continue the syllabus
BACHELOR'S DEGREE FINAL PROJECT/17204301


Subjects that it is recommended to have taken before
TECHNICAL ENGLISH/17204102
ACADEMIC AND CAREER GUIDANCE/17204101
 
Other comments
Es important arribar amb un nivell d'anglés suficientment alt com per a entendre les classes magistrals, les preguntes tipus test i els exercicis a fer. Respecte al anglés escrit, serà fonamental quan es presentin treballs, es facin presentacions a classe i s'hagi d'escriure a les preguntes de desenvolupament a l'examen final.