2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA
   Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
TREBALL DE FI DE GRAU/17204301


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ANGLÈS TÈCNIC/17204102
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA/17204101
 
Altres comentaris
Es important arribar amb un nivell d'anglés suficientment alt com per a entendre les classes magistrals, les preguntes tipus test i els exercicis a fer. Respecte al anglés escrit, serà fonamental quan es presentin treballs, es facin presentacions a classe i s'hagi d'escriure a les preguntes de desenvolupament a l'examen final.