2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Coneix les tècniques i procediments utilitzats en el disseny i implementació d’un procés d’innovació per part d’una organització
 B3 Identifica i desenvolupa, de forma creativa i autònoma, una idea innovadora
 B5 Sap calibrar l’impacte social dels processos innovadors i d’emprenedoria
 B7 Coneix com s’organitzen i es gestionen els processos innovadors en una empresa
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1 Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
 C2 Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
 C6 Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral