2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
B2
B3
B7
14.5 33.5 48
Presentacions / exposicions
B2
B3
B7
C2
C3
C6
4 19 23
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves objectives de tipus test
B2
B7
1 0 1
Proves mixtes
B2
B3
B7
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat