2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
B2
B3
B7
C2
C3
C6
Elaboració de treballs pràctics i exposició púiblica dels mateixos 50 %
Proves objectives de tipus test
B2
B7
Realització, a l'aula, d'un test 15 %
Proves mixtes
B2
B3
B7
Realització d'un examen amb preguntes test i exercicis 35 %
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

No es permetrà l'us de dispositius electrònics amb capacitat per transmetre dades

La segona convocatòria constarà d'un examen que contindrà una part teòrica i supòsits pràctics.