2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Electronic and Automation Engineering (2010)
 Subjects
  INTRODUCTION TO MOBILE ROBOTS
   Contents
Topic Sub-topic
Introducció. Aplicacions de la robòtica mòbil.
Tipologies de robots mòbils.
Sensors i actuadors Sensors: IR, ultrasó, lidar, càmeres
Actuadors: motors per a robos mòbils. Models de sensors.
Representació de l’entorn.
Auto-localització.
Errors odomètrics.
Model cinemàtic del robot mòbil Models cinemàtics directes.
Models cinemàtics inversos.
Descripció polar del moviment: velocitats lineal i angular.
Control del moviment del robot Tècniques bàsiques de control del moviment.
Model Braitenberg.
Detecció i evitació d'obstacles.