2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ ALS ROBOTS MÒBILS
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 1 2
Pràctiques a laboratoris
EI7
B2
B3
11.5 17.25 28.75
Sessió Magistral
A2
EI5
EI9
8 16 24
Treballs
A2
EI5
EI7
EI9
B2
B3
0 13 13
Atenció personalitzada
0.5 0.75 1.25
 
Proves orals
A2
EI5
EI7
EI9
B2
B3
C4
1.5 4.5 6
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat