2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Electronic and Automation Engineering (2010)
 Subjects
  INTRODUCTION TO MOBILE ROBOTS
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Laboratory practicals
EI7
B2
B3
De cada pràctica caldrà entregar un informe de resultats amb discussió de l'estudi previ (20%) i anàlisi de resultats (30) 50
Oral tests
A2
EI5
EI7
EI9
B2
B3
C4
Presentació oral (30%) i entrega de la documentació escrita (20%).
Avaluació individualitzada, no per grups.
50
Others  
 
Other comments and second call

Caldrà aprovar per separat les pràctiques de laboratori i la prova oral del treball en grup.

L'avaluació en segona convocatòria seguirà el mateix procediment que a la primera. L'alumne podrà refer els informes no aprovats i haurà de fer una prova oral del treball corregint aquells aspectes que hagi pactat amb el professor.