2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 RI11 Coneix els projectes i les seves aplicacions: fases, àrees, departaments, tècniques, auditories equips de treball.
 RI12 Coneix les principals conceptes en el Management: gestió, lideratge,tècniques de gestió, planificació i management integral
Coneix els projectes i les seves aplicacions: fases, àrees, departaments, tècniques, auditories equips de treball.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Coneix les principals conceptes en el Management: gestió, lideratge,tècniques de gestió, planificació i management integral
 B3 Coneix la gestió directiva en projectes: mètodes, activitats, equips i estratègia directiva.
 B7 Coneix els projectes i les seves aplicacions: fases, àrees, departaments, tècniques, auditories equips de treball.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric