2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Introducció de la assignatura, bloques, temes, desenvolupament, realització de pràctiques individuals o en grup, avaluació de practiques, treball final i presentacions.
Sessió Magistral Desenvolupament de la assignatura i els seus continguts en una marc interactiu professor i alumne.
Atenció personalitzada El professor estableix un horari de atenció al alumne davant de dubtes i inquietuds de la assignatura o projectes. Para una millor gestió es recomanable que al alumne contacte por email previ con el professor para coordinar las reunions.