2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves mixtes
RI11
RI12
B1
B3
B7
C4
Avaluació de practiques
Resolució de problemes o exercicis
Presentacions publiques de treballs
Assistència a seminaris i posterior informe
30 %
30%
30%
10%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Totes las àrees han de ser complimentades para ser avaluat correctament

L'alumne que no superi la primera convocatòria podrà recuperar a la segona convocatoria que consistirà en la resoluciò de problemes i exercicis