2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES
   Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL/17204118

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES/17204008