2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (2010)
 Assignatures
  LABORATORI DE CENTRALS ELÈCTRIQUES
   Continguts
Tema Subtema
Connexió de les centrals a la xarxa elèctrica Introducció 1: Normativa i legislació. (1 h)
Connexió de les centrals a la xarxa elèctrica Pràctica 1: Funcionament d’un generador asíncron. (4 h)
Connexió en paral•lel a la xarxa elèctrica d’un generador asíncron.
Ajustament de proteccions.
Connexió de les centrals a la xarxa elèctrica Pràctica 2: Funcionament d’un generador síncron amb excitació regulable. (6 h)
Connexió en paral•lel amb un altre generador síncron amb excitació regulable.
Connexió en paral•lel a la xarxa elèctrica d’un generador síncron amb excitació regulable.
Sincronització.
Repartiment de càrrega.
Ajustament de proteccions.
Connexió de les centrals a la xarxa elèctrica Pràctica 3: Funcionament d’un generador síncron d’imants permanents. (6h)
Connexió en paral•lel a la xarxa elèctrica d’un generador síncron d’imants permanents.
Sincronització.
Ajustament de proteccions.
Funcionament d'una central Visita a una Central Elèctrica. (2 h)