2015_16
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
A A 
castellano 
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (2010)
 Asignaturas
  LABORATORIO DE CENTRALES ELÉCTRICAS
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Introducció a l’assignatura, explicant els objectius , el temari, la planificació, el funcionament de les pràctiques, així com l’avaluació i la bibliografia.
Prácticas en laboratorios Les sessions son guiades pel professor de laboratori i els alumnes les realitzen en grup. L’assistència és obligatòria.
Atención personalizada Els professors de l’assignatura tenen fixat un horari d’atenció als alumnes. Es recomana demanar cita prèvia mitjançant correu electrònic.