2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Degree of Electronic and Automation Engineering (2010)
 Subjects
  POWER STATIONS LABORATORY
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Laboratory practicals
B3
B4
C4
Es una prova de desenvolupament (D1) servirà per avaluar l’adquisició dels conceptes pràctics treballats al laboratori
Per aprovar l’assignatura cal obtenir una qualificació igual o superior a 4 en cada una de les 4 proves . Un cop complet aquest requisit la qualificació final serà:

QF = 0,5• (T1+T2+T3)+ 0,5• (D1)

50%
Objective multiple-choice tests
B3
B4
Es realitzaran tres proves tipus test que avaluaran l’adquisició dels conceptes pràctics de l’assignatura. La primera prova (T1) correspondrà a les pràctiques 1 i 2 la segona (T2) a la pràctica:3 , la tercera (T3) a la pràctica :4.
Les proves T1 T2 i T3 es realitzaran ,al finalitzar les pràctiques corresponents.
50%
Others  
 
Other comments and second call

L'avaluacio de la segona convocatòria serà un exament tipu test i una prova de desenvolupament.