2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Electronic and Automation Engineering (2010)
 Subjects
  AUDITING OCCUPATIONAL RISK PREVENTION
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Presentations / expositions
B7
Els alumnes han de fer una presentació d'un capítol del contingut de l'assignatura. 30%
Objective multiple-choice tests
B3
B4
Es realitzaran 2 proves amb preguntes tipus test relatives al contingut teòric i pràctic de l'assignatura 70%
Others  
 
Other comments and second call

L'examen en segona convocatòria serà tipus test de tot el contingut de l'assignatura.